ד' ניסן ה'תשפ"ב

פשרושל PRZEROSL

עיר בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: סובאלקי
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-750

·  יהודים בשנת 1941: כ-185

תולדות הקהילה:
 

פשרושל זכתה במעמד של עיר בשנת 1576. היא היתה עיירה קטנה בבעלותם של בני האצולה. פשרושל נפגעה פעמים רבות - באמצע המאה ה- 17, בשל המלחמות עם השוודים, ובשנת 1852 פרצה בה שריפה גדולה. בשנת 1870 הפסידה פשרושל את מעמד העיר וזה הוחזר לה רק בשנת 1919. פשרושל הצטיינה בשווקיה ובירידיה שנתפרסמו בשל סחר הסוסים שהתנהל בהם. ירידים אלה משכו מבקרים רבים. במאה ה- 18 ישבו בעיירה משפחות יהודיות אחדות שהתפרנסו ממסחר ומלאכה. במאה ה- 19 הלך מספר היהודים וגדל והגידול נמשך עד אמצע המאה. אולם, משנבלמה התפתחות העיירה, ירד גם מספר היהודים בה. יהודי פשרושל נמנו עם קהילת סובאלקי. כמה מרבניה נודעו ברבים. ר' אליהו מרגלית כיהן כרב בפשרושל בשנות ה- 40 של המאה ה- 19. בשנות ה- 70 של מאה זו שימש ברבנות ר' אברהם סנדרוביץ ואחריו בא ר' בן ציון קרעניץ. במאה ה- 20 כיהנו כרבנים בפשרושל ר' לייב זאקס, ר' אליעזר שלוסברג ור' דוד קובלסקי (שהיה רבה האחרון של הקהילה), אלא ששימשו בכהונתם פרקי זמן קצרים בלבד. היישוב הקטן הזה התברך במגידים שיצאו להם מוניטין באיזור. הנודע בהם היה ר' דובער טיבר, מחבר הספר "דובבי שפתי ישנים". בתום מלחמת העולם הראשונה ריכזה הקהילה את פעולתה בתחום העזרה לאוכלוסייה היהודית שנידלדלה בעקבות המלחמה. בעזרת יהודי ארצות הברית, עלה בידי הקהילה להפעיל בשנת 1919 מטבח עממי וחנות מכולת שמכרה לנזקקים מוצרים במחירים מוזלים. שני מוסדות אלה פעלו עד שנת 1924. בשנים הראשונות לאחר מלחמת העולם הראשונה קיבלה הקהילה עזרה מן הג'וינט. בתקופה שבין שתי המלחמות, כשגברו הקשיים למצוא מקורות פרנסה, פחת מספר היהודים בפשרושל במידה ניכרת. בני הנוער יצאו את העיירה בחיפוש אחר פרנסה והשכלה, שכן מלבד החדר המסורתי לא היה בה בית-ספר יהודי. גם ארגוני נוער לא היו בפשרושל. לשקיעתה של קהילה קטנה זו תרמה גם פעולתם המוגברת של האנטישמיים. באותו זמן לא נשארו בפשרושל אלא כארבעים משפחות יהודיות בלבד. יחידות הצבא הגרמני נכנסו לפשרושל רק בסוף ספטמבר או בתחילת אוקטובר 1939. בסוף אוקטובר גורשו כל יהודי המקום מבתיהם בכיוון הגבול עם מדינת ליטא דאז. אחדים מהם הצליחו לעבור את הגבול לליטא ואחרים הצליחו כנראה להימלט לשטחי פולין שסופחו לברית המועצות. היו גם כאלה, שהגיעו לסובאלקי. גורלם היה כגורל יהודי המקום: ב- 4 בדצמבר 1939 הם גורשו לעיירות שונות במחוז לובלין. כנראה שכמעט כל יהודי פשרושל נספו בשואה.