י"ב תשרי ה'תשפ"ב

ק. גלושה GLUZA MALA

קהילה בפולין