ב' אייר ה'תשפ"א

ק. גלושה GLUZA MALA

קהילה בפולין