ה' ניסן ה'תשפ"ב

ק. גלושה GLUZA MALA

קהילה בפולין