ה' ניסן ה'תשפ"ב

קאדז'ידלו KADZIDLO

כפר בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרולנקה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-915

·  יהודים בשנת 1941: כ-133

תולדות הקהילה:

 ראשיתו של היישוב היהודי בקאדז'ידלו במחצית הראשונה של המאה ה- 19; אז הביא בעליו של הכפר 7 בעלי מלאכה יהודיים יחד עם משפחותיהם כדי להגיש שירותים לאיכרים הצמיתים. בין המתיישבים האלה היו חייטים, סנדלרים, בורסקי וצבע. הם קיבלו רשות להתיישב במקום דרך קבע. עם שחרור הצמיתים בשנת 1862 היקצו בעלי הכפר ליהודי קאדז'ידלו חלקות אדמה ומגרשים לבניית בתיהם. בזמן הפוגרומים שנערכו ברוסיה בסוף המאה ה- 19 שימשה קאדז'ידלו תחנת-ביניים ליהודים רבים שהיגרו לאמריקה ללא רשותה של ממשלת רוסיה. מבריחי גבול מתושבי קאדז'ידלו הובילו את הפליטים לפרוסיה. בשנות מלחמת העולם הראשונה הוחרמו בתי היהודים בקאדז'ידלו לטובת קציני המטה הרוסי שחנה בכפר והיהודים גורשו ממנו. עם תקומתה של פולין חזרו המגורשים לבתיהם. תושבי הכפר הנוצריים שמחו לקראת שובם של שכניהם היהודים והחזירו להם את בתיהם וגם את הרכוש שהשאירו בהם. בשנת 1921 היו בקאדז'ידלו 133 יהודים - מתוך 915 כלל התושבים בכפר. יהודי קאדז'ידלו המשיכו להתפרנס ממלאכה וממסחר זעיר. החייטים עבדו בבתי האיכרים לפי הזמנה. גם הסנדלרים ובעלי המלאכה האחרים מצאו לעצמם פרנסה. כמה מיהודי קאדז'ידלו עסקו ברוכלות. הסוחרים הזעירים נהגו לקנות מידי האיכרים ביצים, דבש, אווזים, עורות וכיוצא באלה ומכרו את אלה בערים הסמוכות. באותה תקופה נפתחו בקאדז'ידלו מספר חנויות למכירת אריגים, כלי עבודה חקלאיים וכיוצא באלה. קאדז'ידלו היתה מוקפת יערות ואווירה זך ויבש ועל כן שימש כפר זה מקום קיט לתושבי הערים הקרובות. הנופשים הוסיפו פרנסת מה לתושבי הכפר היהודיים. היישוב היהודי בקאדז'ידלו לא היה מסוגל להחזיק רב משלו ועל כן הפנו היהודים את שאלותיהם לרב של אוסטרולנקה או של מישינייץ. ילדי ישראל למדו בחדר, אצל מלמד שהוזמן מאוסטרולנקה או ממישינייץ. המלמד לא ישב ישיבת קבע בכפר ומקום הלימוד נדד מבית-אב אחד למשנהו. המלמד היה סועד על שולחנם של הורי תלמידיו. התנועה הציונית חדרה לקאדז'ידלו בשנות העשרים והנוער הקים ליד בית התפילה שבכפר ספרייה שהיו בה ספרים בעברית וביידיש. ליד בית התפילה התקיימו גם שיעורים ללימוד עברית. לפני פרוץ מלחמת העולם התגברה בקאדז'ידלו התעמולה האנטישמית. בריונים שהוסתו בידי האנדקים עוררו שערוריות בימי השוק השבועי ונהגו להפוך את הדוכנים של הרוכלים היהודיים. בראשית ספטמבר 1939 כבשו יחידות צבא גרמניות את קאדז'ידלו. אין לנו ידיעות על גורל יהודי קאדז'ידלו בתקופת השואה.