ג' שבט ה'תשפ"א

קאטרינבורג KATRYNBURG

קהילה בפולין