ד' ניסן ה'תשפ"ב

קאלוסקה וולה KALUSKA WOLA

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: מינסק מאזובייצקי

תולדות הקהילה:
 

כפר בקהילה הכפרית (הנימג) קופלב, ליד העיירה קאלושין. בשנת 1921 התגוררו בו 604 תושבים, ובתוכם 299 יהודים. בסתיו 1942 שלחו הגרמנים את כל יהודי המקום למחנה המוות בטרבלינקה.