ה' ניסן ה'תשפ"ב

קובאלה פאנסקיה KOWALE PANSKIE

מושבה חקלאית בפולין
מחוז: לודז'
נפה: טורק
אזור: לודז' והגליל

תולדות הקהילה:
 

באזור חקלאי של קובאלה פאנסקיה נמצאו לפני ספטמבר 1939 רק משפחות יהודיות ספורות. בתקופת הכיבוש הנאצי, ב- 20.10.1941 גורשו כ- 4,000 יהודי נפת טורק והוכנסו לכעין גיטו כפרי שהקיף 16 כפרים סביב קובאלה פאנסקיה. גיטו זה ידוע גם בשם צ'אחולץ ע"ש אחד הכפרים באזור. המגורשים באו מהקהילות הבאות: טורק, דוברה, אונייוב, ולאדיסלאבוב, פנצ'נייב, טולישקוב וברודזב. היהודים שהובאו לכאן פוזרו בין האיכרים, וחלק מהם התגוררו בגרנות ובמבנים רעועים אחרים. רבים מן המגורשים נשארו תקופה ארוכה בשדה ללא מחסה כלשהו. הם הועסקו בעבודות חקלאיות ובסלילת כבישים בסביבה. במקום הוקם יודנראט המשותף לבני כל הקהילות שנמצאו באזור קובאלה פאנסקיה ובראשו עמד הרשל זימנובודה. היודנראט טיפל, בין היתר, בבעיות שהתעוררו בקשר לסידורם של היהודים אצל האיכרים. ב- 4.11.1941 נדרש היודנראט ע"י הגרמנים להכין רשימת יהודים שאינם כשרים לעבודה, והוטל עליו לכלול גם ילדים עד גיל 12 וכן קשישים מעל ל- 65 בקבוצה של אלה שנחשבו ע"י הגרמנים כ"בלתי כשרים לעבודה". יו"ר היודנראט לא רצה ליטול על עצמו את האחריות להכנת הרשימה וביקש את חוות דעתם של הרבנים מקהילות שונות שהיו בין המגורשים באזור קובאלה פאנסקיה. בהתיעצות השתתפו הרבנים הבאים: ר' דב בער ישכר מדוברה; ר' פנחס וייס מטורק; הרב לבנטל מאונייוב והרב מוולאדיסלאבוב. אחרי דיונים מלאי מתח שנמשכו יומיים קבעו הרבנים כי על יו"ר היודנראט למסור את הרשימה בידי הרגמנים. כדי להציל עד כמה שאפשר אנשים, ניסו להעלות את גילם של הילדים ולהוריד את גילם של הקשישים על מנת לכלול אותם ברשימת המושכרים לעבודה. חלק מן היהודים החלו להימלט למקומות אחרים באזור קאליש בהם נמצאו עדיין ריכוזי יהודים. ב- 8.11.1941 נאספו כל היהודים מגיטו קובאלה פאנסקיה בכפר ביילאווקי שם נערכה סלקציה. הגרמנים לא סמכו על הרשימות שהוכנו ע"י היודנראט ובעצמם קבעו מי נשאר ומי נועד לשילוח. נמסר שמפקד המשטרה היהודית במקום מרדכי סטריקובסקי עזר להציל ילדים בעת הסלקציה. כ- 1,100 איש שהוגדרו כ"לא כשרים לעבודה" הובלו לעיירה דוברה והוחזקו מספר ימים בכנסייה המקומית בצפיפות איומה וללא אוכל ושתיה. רבים מתו בכנסייה עצמה. כמה עשרות יהודים הצליחו להימלט אף מהכנסייה בדוברה. האחרים הועברו 14.11.1941- 13 למחנה ההשמדה בחלמנו. מבין היהודים שנותרו בקובאלה פאנסקיה נשלחה בחג השבועות ב- 1942 קבוצת גברים לעבודה בסביבות פוזנאן. ב- 20.6.1942 נשלחו לשם גם מספר נשים. ב- 23.6.1942 נתלו בקובאלה פאנסקיה ע"י הגרמנים 10 שוטרים יהודים. ב- 20.7.1942 הוחל בחיסול של שרידי היהודים בקובאלה פאנסקיה. החולים נרצחו ליד אחת הגבעות במרחק מה ממקום הריכוז. החובש ז. שטיין לא רצה להפרד מן החולים ונרצח יחד איתם. במהלך האקציה נרצחו שוב 12 שוטרים יהודים. כל היהודים הנותרים הועברו למחנה ההשמדה בחלמנו.