ה' ניסן ה'תשפ"ב

קוז'לוב KURZELOW

עיירה בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: ולושצ'ובה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: 119

תולדות הקהילה:
 

ק' נזכרת לראשונה במאה ה-12 באיגרת רועים של האפיפיור דאז, שקבע בה מחוז כנסייתי חדש. בשנת 1285 הוענקו לק' זכויות עיר והיתר לקיים יום שוק שבועי. בשנת 1540 היו בעיירה 85 בתים ובתחילת המאה ה-17 היו בה טחנת קמח, נפחייה ובית-חרושת למוצרי ברזל. באותו זמן התארגנו בה גילרות של חייטים, נפחים ופרוונים. באמצע המאה ה-17 נפלה ק' בידי הפולשים השוודים שזרעו בה חורבן והרס. מאז ירדה ממעמדה ובמשך יותר ממאתיים שנה לא התאוששה. רק במאה ה-19 התחדשה בה הצמיחה הכלכלית והדמוגרפית.
ק' נכבשה בידי הגרמנים בתחילת ספטמבר 1939. יהודים תושבי ק' נזכרים לראשונה בתחילת המאה ה-19. מספרם היה זעום, ואף בימי מלחמת העולם הראשונה, כשהיישוב היהודי במקום הגיע לשיא התפתחותו, לא מנה יותר מ-50 משפחות.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם היה בק' בית-מדרש, שהיה מרווח דיו כדי להכיל גם מתפללים מכפרי הסביבה. קהילת האם של יהודי ק' היתה הקהילה היהודית של ולושצ'ובה. אין לנו מידע על חיי הציבור של יהודי ק'; אפשר שבגלל מיעוט התושבים היהודים והיעדר מקורות פרנסה הלך היישוב היהודי בק' והתמעט. גורם נוסף לעזיבת היהודים היו גילויי האנטישמיות, שהלכו וגברו בשנות ה-30 של המאה ה-20.

 

בימי מלחמת העולם השנייה

ק' נכבשה בידי הגרמנים כבר בתחילת ספטמבר 1939, אך בהיותה מקום קטן ונידח הם לא ישבו בה דרך קבע והותירו את השלטון המקומי בידי הפולנים. מסיבה זו היו.החיים בקהילה הכפרית הזאת שקטים למדי. היהודים המקומיים היו כפופים ליודנראט בוולושצ'ובה. בפברואר 1940 העביר לק' היודנראט בוולושצ'ובה 275 פליטים יהודים שפונו מוולוצלאווק. הפליטים הגיעו למקום תשושים, מורעבים וחולים, ומחלקת הסעד היהודית בוולושצ'ובה סייעה להם ככל יכולתה. ב-10 במרס 1940 נפתח בק' מטבח ציבורי ובו הוגשו מדי יום ביומו 300 ארוחות חמות לפליטים. הוגשה להם גם עזרה אחרת כגון מיטות, בגדים ותרופות.
ביולי 1940 הוקם בוולשצ'ובה גטו, ומאז פחתה יכולתו של היודנראט שם לסייע פליטים בק'. בספטמבר 1940 נסגר המטבח הציבורי. הפליטים נשארו בק' עד אמצע ספטמבר 1942. אז התקיימה בק' אקציה. תחילה נרצחו 13 יהודים במקום. הנותרים - מקומיים ופליטים - פונו לוולושצ'ובה. יומיים לפני יום הכיפורים תש"ג גורשו כולם למחנה ההשמדה טרבלינקה. בשנת 1942, כנראה לאחר שרוב היהודים כבר גורשו מק', הגיעו למקום שלושה אנשי גסטאפו ורצחו 7 יהודים - 5 גברים ושתי נשים (ככל הנראה היו אלה יהודים שהסתתרו והוסגרו לגרמנים).