ה' ניסן ה'תשפ"ב

קוז'נהורודוק KOZANGRODEK

עיירה בפולין
נפה: לונינייץ
אזור: ווהלין ופוליסיה
גדת הנהר צנה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,706

·  יהודים בשנת 1941: כ-783

·  יהודים לאחר השואה: כ-1

תולדות הקהילה:
 

עיירה בנפת לונינייץ, על גדת הנהר צנה. בימי הממלכה הפולנית היתה קוז'נהורודוק עיירה בנפת פינסק שבמחוז בריסק. בתקופת השלטון הרוסי היתה קוז'נהורודוק קהילייה כפרית בנפת פינסק שבפלך מינסק. תושביה התפרנסו משיט בנהרות, מדיג ומייבוש דגים. היישוב היהודי בקוז'נהורודוק נזכר באמצע המאה ה- 17. בשנת 1679 היה קהל קוז'נהורודוק ערב לתשלום הלוואה בסך 1,500 זהובים, שנטל קהל פינסק מן המנזר בלוהישין. קהילת קוז'נהורודוק היתה כפופה אז לקהילה הראשית בפינסק. בשנת 1766 היתה קוז'נהורודוק בין הקהילות שהתמרדו בפינסק וסירבו לשלם לה מסים. בימי השלטון הרוסי ישבו נציגים יהודיים ממונים במועצת הקהילייה הכפרית ויהודי שימש מזכיר המועצה. בתחילת המאה ה- 20, כשהחלה לונינייץ להתפתח, עברו אליה יהודים לא מעטים מקוז'נהורודוק; מספר היהודים בעיירה ירד לחצי. בעיירה היו אז שלושה בתי-כנסת. באחד מהם עמד ארון קודש עתיק יומין ובעל צורה מיוחדת. בית-כנסת אחר היה של חסידי סטולין. באותה עת פעלה בקוז'נהורודוק קבוצה של ה"בונד". בשנים הראשונות של השלטון הפולני הגרו רבים מבני המקום לארגנטינה. יהודי המקום התפרנסו מעבודה בבית החרושת לעץ לבוד (דיקטים) במיקשביץ', ממסחר זעיר וממלאכה. רבים מבעלי המלאכה סבבו עם מרכולתם וכלי עבודתם בכפרי הסביבה. במקום היתה קופת גמ"ח שסייעה לפעילות הכלכלית היהודית. במאה ה- 19 כיהנו ברבנות בקוז'נהורודוק: אליעזר מביילוהוש, ר' חיים איצ'ה, ר' שמרל, ר' יחיאל ור' אהרק'ה, שכיהן במשך 25 שנים עד פטירתו בשנת 1900. אחר-כך כיהנו ברבנות ר' יצחק מטרויאנובקה, ר' יעקב מרובליה והרב יחיאל הלל גורליק, שיסד ישיבה בקוז'נהורודוק. הישיבה פעלה עד שנת 1915. בשנת 1922 היגר הרב גורליק לארצות-הברית. אחריו כיהנו ברבנות: ר' יעקב דנישבסקי, ר' יוסף ברקוביץ' והרב ברמן, שנספה בשואה. לאחר שנסוג הממשל הסווייטי מקוז'נהורודוק, ב- 5 ביולי 1941, נכנסו לעיירה הגרמנים. הם סגרו את היהודים בגטו והטילו עליהם את כל הגזירות הרגילות. ביום ה' באלול תש"ב (18 באוגוסט 1942) הוציאו הגרמנים את כל תושבי הגטו, בערך 700 איש, אל מחוץ לעיירה ורצחו את כולם; רק יהודי אחד ניצל. קוז'נהורודוק שוחררה בידי הצבא האדום בימים הראשונים של חודש יולי 1944