ו' שבט ה'תשפ"א

קול. איזאקה KOL. IZAKA

קהילה בפולין