ד' ניסן ה'תשפ"ב

קולאצ'קובצה KULACZKOWCE

עיירה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: קולומיאה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 2,644

·  יהודים בשנת 1941: כ- 124

תולדות הקהילה:
 

קולאצ'קובצה נזכרת לראשונה בתעודות ב- 1531 כעיירה פרטית של האצולה. עד שלהי המאה ה- 18 התפתחה העיירה תודות לירידים הרבים שנערכו בה. במאות ה- 19 וה- 20 איבדה קולאצ'קובצה את מעמדה לטובת גבוז'דז'ייץ ופצ'יניז'ין הסמוכות, שבאותה עת עבר עליהן תהליך של התפתחות מזורזת; קולאצ'קובצה הפכה למעשה לכפר, אולם שמרה על מעמדה ההיסטורי של עיירה. על היהודים הראשונים בקולאצ'קובצה נמסר בתעודות מ- 1637; היהודי וולף חכר אז את הכנסותיהם של בעלי העיר; גם נמסר שיהודי אחר תושב קולאצ'קובצה סחר בשוורים. ב- 1717 שילמו יהודי קולאצ'קובצה 172 זהובים מס-גולגולת. ב- 1765 חלשה קהילת קולאצ'קובצה על יהודי כמה כפרים, ובתוכם 11 יהודי פצ'יניז'ין. במאה ה- 19 שמר היישוב היהודי על עצמאות כלשהי מבחינת הארגון הקהילתי, אך בתקופה שבין שתי מלחמות- העולם היה מסונף לקהילת גבוז'דז'ייץ, ואפילו לא נערכה בקולאצ'קובצה כביחידה נפרדת ספירת קולות הבוחרים לקונגרסים הציוניים. על גורלם של יהודי קולאצ'קובצה בימי מלחמת העולם-השנייה אין לנו ידיעות. נראה שקורותיהם היו כקורות יהודי העיירה הסמוכה (2 ק"מ) גבוז'דז'ייץ. יש להניח כי בראשית 1942 גירשו השלטונות הגרמניים את יהודי קולאצ'קובצה לעיירה זו, שאז הוקם בה גיטו