ה' ניסן ה'תשפ"ב

אושייצק OSIECK

עיירה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: גרבולין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,568

·  יהודים בשנת 1941: כ- 324

תולדות הקהילה:
מידע כללי

א' נזכרת לראשונה בתעודות מן המאה ה-18 ככפר בבעלות אצילים פולנים. על-פי אופיה היתה יישוב חקלאי, אבל מאחר שהתקיימו בה שווקים וירידים היא שימשה גם מרכז מסחרי לסביבתה, וב-1826 קיבלה מעמד של עיר. בשנת 1827 היו בה 159 בתים וב-1860 - 185 בתים, רק ארבעה מהם בתי לבנים.
באמצע ספטמבר 1939 נכבשה א' בידי הגרמנים, אבל הם לא ישבו בה דרך קבע והשאירו את ניהול העיירה בידי הרשות המקומית הפולנית.
בראשית המאה ה-19 צמח בא, יישוב קטן של יהודים. בשנים 1862-1873 אסרו שלטונות רוסיה על ישיבת יהודים בא' בגלל קרבתה לגבול, ומסיבה זו התפתחה הקהילה רק לקראת סוף המאה ה-19. רוב יהודי א' התפרנסו ממסחר בתוצרת חקלאית וממלאכה. בימי מלחמת העולם הראשונה עסקו גם בייצור ביתי של מצרכים בסיסיים - סיגריות, משקאות, כעכים וכיו"ב.
בראשית המאה ה-20 נבנה בא' בית-מדרש מעץ. בשנים 1908-1919 כיהן במקום רב, ר' עזריאל חיים זמלינג, ובשנות ה-30 שימש בתפקיד הזה ר' י"מ זיסמן. בגלל מספרם הקטן ומצבם הכלכלי הקשה לא פיתחו יהודי א' פעילות ציבורית של ממש עד תום מלחמת העולם הראשונה. רק בשנות ה-20 וה-30 היתה במקום פעילות ציונית ותרבותית. ב-1923 נוסד גם סניף "אגודת ישראל".
בשנת 1913 אירעו כמה פעמים פרעות בא' ויהודי אחד נהרג בהן. בתום מלחמת העולם הראשונה עברו דרך העיירה חיילים מיחידותיו של הגנרל הפולני האלר, שפרעו גם הם ביהודים.
בשנות ה-30 התנהלה בעיירה הסתה אנטישמית. בשנת 1937, באחד מימי השוק, התגרה איכר פולני בבחור יהודי ופרצה קטטה. ידו של היהודי היתה על העליונה, ומשנודע הדבר פתחו האנטישמים בהסתה והתכוננו לתקוף את היהודים ביום השוק הבא. ואולם בני הנוער היהודים של א' יצאו לרחובות חמושים בכלי נשק מאולתרים מכל הבא ליד, ומנעו את הפרעות. מעשים של יידוי אבנים לעבר בית-המדרש ובתים של יהודים התחדשו מפעם לפעם, ונמשכו עד שפרצה מלחמת העולם השנייה.
על אחריתם של יהודי א' אין בידינו מידע. ככל הנראה עזבו רובם את העיירה בתקופת הכיבוש הנאצי ועברו ליישובים סמוכים שהיו בהם ריכוזים גדולים של יהודים - אולי לפריסוב, לסקז'ב וסובולב (ע' ערכיהן). היהודים ממקומות אלה גורשו לטרבלינקה בסתיו 1942.