ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

איישישוק EJSZYSZKI

קהילה בפולין