ד' ניסן ה'תשפ"ב

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין