ג' שבט ה'תשפ"א

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין