ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין