ד' ניסן ה'תשפ"ב

אינובלודז' INOWLODZ

עיר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: ראווה מאזובייצקה
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,332

·  יהודים בשנת 1941: כ-518

תולדות הקהילה:
 

הישוב אינובלודז' נוסד במאה ה- 11, ובמעמד-עיר זכה במאה ה- 13. התפתחות העיירה במאות ה- 14 וה- 15, יצרה תנאים להקמת ישוב יהודי. הידיעה הראשונה על קיומו של ישוב יהודי באינובלודז' היא מ- 1537. הוא חדל להתקיים במחצית המאה ה- 17, עם דלדולה של העיירה והריסתה בימי מלחמת פולין- שוודיה. במאה ה- 18 שבו היהודים והתיישבו בעיירה. ב- 1764 גרו באינובלודז' ארבע משפחות יהודים - פונדקאים - שנשתייכו לקהילת אויאזד. ב- 1793 כבר ישבו במקום יהודים גם בעלי מקצועות אחרים, כגון גלב, קצב ובורסקאי בראשית המאה ה- 19 הופיעו גם סוחרים זעירים. ב- 1858 גרו בעיירה 35 משפחות יהודים. בשלהי המאה ה- 19 נתפרסמה אינובלודז' כמקום קיט, ונופשים באו אליה מווארשה, מטומאשוב מאזובייצקי ומלודז'. העיירה שמרה על אופי הקיט גם במאה ה- 20. רוב הקייטנים יהודים היו. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, זולת ההכנסה מקייטנות, התפרנסו היהודים כרוכלים בכפרי הסביבה, ומכרו בעיקר אריגים ומלבושים שנקנו בלודז' ובטומאשוב. בעיירה התגוררו גם חייטים רבים, שתפרו מלבושים לאיכרים מכפרי הסביבה.
החל בשנות ה- 20 למאה ה- 19 פעל באינובלודז' ועד קהילה עצמאי, שחלש גם על יהודי 7 כפרים (ב- 1858 - 15 משפחות). בין הפרנסים בלט אברהם רוזנברג, שנבחר לעשרה מועדי כהונה במשך כ- 30 שנה. בראשית המאה ה- 19 נוסד הקדש, ונבנה בית-הכנסת מלבינים. ב- 1858 בקירוב שופצו שני הבניינים. בראשית המאה ה- 19 לא השיגה ידם של יהודי אינובלודז' למנות רב בעיירה, על כן שימשו בקהילה דיינים בלבד. מראשית המאה ועד 1827 כיהן כדיין ר' דוד פפרקורן מביאלה ראווסקה, ולאחר מותו - ר' שמעון לייב פרומר, איש אינובלודז' החל בשנות ה- 30 ועד 1848 כיהן כדיין ר' אברהם מיכאל לוי, איש פינצ'וב. בשנות כהונתו האחרונות (נפטר ב- 1848) כינוהו הכול "הרב". ייתכן, כי התואר ציין את מינויו הרשמי. יורשו כרב העיר היה ר' יוסף יונגבאך, שכיהן קודם 26 שנים כדיין באופוצ'נו. אחריו, ב- 1860, עלה על כס הרבנות באינובלודז' ר' נחום רוזנבלום. ב- 1908 שימש ברבנות ר' יצחק מאיר קאנאל (אחר כך רבה של בלאשקי וחבר בית הדין הרבני בווארשה). בשנים 1910- 1920 היה רבה של אינובלודז' ר' יחזקאל האלשטוק (אחר כך רבה של נאשיילסק והאדמו"ר של אוסטרובייץ). רבה האחרון של אינובלודז' בשנים האחרונות ערב מלחמת העולם II-ה, היה ר' א. י. גינגולד.
בתקופת הכיבוש הגרמני ישבו באינובלודז'- במאי 1941 - 426 יהודים, ביניהם 130 שהגיעו ממקומות אחרים. ביוני 1941 היה מספר היהודים 450, ובנובמבר - 600 (על הפליטים). ב- 1942 לא חל שינוי ניכר במספר היהודים: באפריל - 545 (ביניהם 172 עקורים). הישוב היהודי חוסל באוגוסט 1942: 500 היהודים שולחו לגיטו בטומאשוב מאזובייצקי.
לאחר המלחמה נותרו באינובלודז', כזכר יחיד של הישוב היהודי, קירותיו השרופים של בית-הכנסת ממחצית המאה ה- 19.