ח' אייר ה'תשפ"א

אלכסנדרוביץ ALEKSANDROWICE

קהילה בפולין
KRAKOV
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 81