ה' ניסן ה'תשפ"ב

אלכסנדרוביץ ALEKSANDROWICE

קהילה בפולין
KRAKOV
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 81