ה' ניסן ה'תשפ"ב

אנדז'ייוב ANDRZEJOW

כפר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: לודז'
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 500

·  יהודים בשנת 1941: כ-99

תולדות הקהילה:
כללי

הכפר אנדז'ייוב נוסד ב- 1805. במרוצת השנים לבש הכפר אופי של פרבר-מגורים-וקיט בעיבורה של עיר (הכפר סמוך ללודז'). בין 590 התושבים בכפר ב- 1921 היו 99 יהודים. בתקופה שבין המלחמות היה לישוב קטן זה רב משלו. בשנות ה- 20 שימש ברבנות באנדז'ייוב ר' משה אהרן טוירמן. לאחר מותו (1927) נבחר לרב ר' משה יהודה קירשנבוים, עורך כתב-העת "דקל הרבנים", המופיע בלודז'. הרב נקט יוזמה באירגון חיי החברה והתרבות של הישוב: הוא פתח שיעורי-ערב לשלושים נערים, טרח לייסד סניף של אגודת- ישראל, שלא היה עד כה בישוב. יהודי אנדז'ייוב קיימו קופה של גמילות-חסדים, וייתכן, כי הפעילו עוד כמה מוסדות יהודיים מסורתיים.
חסרות ידיעות על גורלו של קומץ יהודים זה בימי מלחמת העולם ה-2. כמשוער, נמלטו עם פרוץ המלחמה אל מרכזים גדולים יותר, או שנעקרו על ידי השלטונות הגרמניים ויושבו במקום אחר (ייתכן, כי בגנראלגוברנמנט).