ה' ניסן ה'תשפ"ב

אנטונובקה ANTONOWKA

ישוב חרושתי בפולין
נפה: קוסטופול
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ - 525

·  יהודים בשנת 1941: כ - 482

תולדות הקהילה:
 

מושבה יהודית חקלאית בנפת קוסטופול.
אנטונובקה הוקמה בשנת 1833 בימי שלטונו של הצאר ניקולאי הראשון. אז רכשו 27 משפחות יהודיות בערך 3,500 דונם מאציל מקומי בשם אנטון, ועל שמו קראו את המושבה. האדמה שנרכשה היתה חולית והניבה יבולים דלים.
בימי מלחמת העולם הראשונה שררה במקום מצוקה כלכלית. אנשי אנטונובקה נאלצו למכור 800 דונם ובכפר התיישבו חקלאים לא יהודים. מייסודה ועד שנת 1925 השתייכה אנטונובקה לנפת רובנה; עם הקמת נפת קוסטופול בשנת 1925 הועברה אנטונובקה אליה. בבחירות לקהילות, שנערכו בשנת 1928, צורפה אנטונובקה לקהילת טוצ'ין הסמוכה. בכפר היה שוחט, ר' שבתאי לוי, ששימש גם מוהל וחזן. רק בסוף שנות העשרים מונה באנטונובקה רב ולמרות הקשיים הכספיים נבנה אז בית-כנסת. בשנות השלושים היו במקום ספרייה ובית-ספר יסודי.
באמצע שנות השלושים ישבו כאן בערך 100 משפחות יהודיות ובבעלותן היו 2,800 דונם בערך. המשקים היו קטנים - בערך 55 דונם בממוצע - והאדמה דלה. אלה שמשקיהם היו קטנים מן הממוצע התפרנסו מעיסוקים נוספים. יהודים החזיקו באנטונובקה 3 חנויות ו- 2 בתי-בורסקי קטנים. מלבד זאת היו בין יהודי אנטונובקה 3 נגרים, 2 בנאים וחייט אחד. יהודים אחדים התפרנסו מהשכרת חדרים לקייטנים בחודשי הקיץ. בשל המצוקה הכלכלית היגרו צעירים רבים אל מעבר לים ומשם תמכו במשפחותיהם שנשארו בכפר. רבים עברו לקוסטופול הסמוכה. עקב זאת לא גדל כמעט מספר תושבי אנטונובקה משנת 1921 עד סוף שנות השלושים.
לקונגרס הציוני הט"ז (שנערך בשנת 1929) הצביעו 45 איש. "התאחדות השומר הצעיר" קיבלה 30 קולות; "הציונים הכלליים-על המשמר" קיבלו 13 קולות. לקונגרס הי"ח (שנערך בשנת 1933) הצביעו 115 איש. רשימת ארץ-ישראל העובדת קיבלה 57 קולות; ברית הרוויזיוניסטים קיבלה 35 קולות; "הציונים הכלליים-עת לבנות" קיבלו 14 קולות. לרשימת ארץ-ישראל העובדת - 57, ולברית הציונים הרוויזיוניסטים - 35.
אנטונובקה נכבשה בידי הגרמנים ביולי 1941. יהודי המקום הוכנסו למעין גטו פתוח והמשיכו לעבד את שדותיהם תחת פיקוחם של שוטרים אוקראיניים. בסתיו 1942, לאחר שאספו את היבולים, הועברו כנראה לגטו טוצ'ין ושם נספו יחד עם בני המקום.