ד' ניסן ה'תשפ"ב

טישקובצה TYSZKOWCE

קהילה בפולין
פרזמסיל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-5

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 129 יהודים. 

אפשר שהיישוב היהודי חוסל באפריל 1942 ושהיהודים גורשו אז להורודנקה