ה' ניסן ה'תשפ"ב

טלומאציק TLUMACZYK

כפר בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: קולומיאה
אזור: גאליציה המזרחית
במרחק 12 ק"מ מקולומיאה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,965

·  יהודים בשנת 1941: כ- 127

תולדות הקהילה:
 

כפר המרוחק 12 ק"מ מקולומיאה. ב- 1880 היו במקום 1,765 תושבים, מהם 147 יהודים. ב- 1921 - 1,965 תושבים, מהם 127 יהודים. היישוב היהודי בטלומאצ'יק היה נתון בשנות ה- 30 בלחץ אנטישמי מתמיד. ב- 1934, בעת תהלוכת הנוצרים, הוכו כ- 20 סוחרים יהודים, רובם מקולומיאה, וביניהם גם נשים. הקואופרטיב האוקראיני ניהל תעמולת-חרם נגד סוחרים יהודים. מרובים היו המקרים של ניפוץ שמשות בבתי היהודים. היהודים חרדו לצאת מבתיהם בשעות החשיכה, והנהלת העיריה החליטה אף להעמיד 10 שומרים לשמור על בתי היהודים. ב- 1935 נשרפה מנסרה שהיתה בבעלות יהודית; הנזק נאמד ב- 50,000 זלוטי. אף-על-פי-כן התנהלה במקום פעילות ציונית: ב- 1933 הוקם החלוץ, וכן היה קיים ארגון ציוני בשם התקוה. ב- 1936 נמסר על קיום קן הנוער הציוני. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1931 קיבלו הציונים הכלליים 20 קולות. חסרות לנו ידיעות על גורל היישוב היהודי-הכפרי הזה בתקופת מלחמת-העולם השנייה. יתכן שיהודי המקום נפלו קרבן מידי האוקראינים בפוגרום שנעשה בהם מיד לאחר שנסוגו השלטונות והצבא הסובייטיים מן האיזור בסוף יוני 1941. אם אמנם נשארו הללו בחיים, מקצתם או כולם, הרי הגרמנים הביאו עליהם כלייה כנראה ב- 1942: יהודי טלומאצ'יק הועברו לקולומיאה באפריל או באוקטובר של השנה הזאת