ד' ניסן ה'תשפ"ב

המרכז

לוח תשלומים לפרויקט

לוח התשלומים (כולל מע"מ)
סעיף
צפי תאריך
סכום לתשלום
תשלום מצטבר
רכישת השטח 06/5 180.000 180,000
חברת האדריכאלות כולל מדידות 08\6 62.000 242,000
תוכניות + תוכניות ביצוע 08\9 65.000

תקציב הפרוייקט

הסכומים הנקובים הינם בזלוטה המטבע הפולני כאשר הערך שלו עולה ויורד מסביב 3 זלוטה לדולר

עמודים

Subscribe to RSS - המרכז